Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp
Sáng ngày 21 tháng 3 năm 2013, Chi bộ 3 công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2013-2015), các Đảng viên đã tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp ý kiến cho các nội dung của văn kiện đại hội và bầu cấp ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ mới... Chi tiết
Hình ảnh diễn biến Đại hội Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2013 - 2015. Chiều ngày 21 tháng 3 năm 2013, Chi bộ 4 công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2013-2015... Chi tiết
Chiều ngày 20 tháng 3 năm 2013, Chi bộ 2 công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2013-2015). Đại hội đã bầu ra cấp ủy, bí thư và phó bí thư nhiệm kỳ mới... Chi tiết
Diễn ra vào sáng ngày 20 tháng 3 năm 2013, Đại hội chi bộ 1 công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp đã diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao... Chi tiết
Trong 2 ngày 20 và 21 tháng 3 năm 2013, công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp đã tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ II (2013-2015). Đại hội đã diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, các Đảng viên đã tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp ý kiến cho các nội dung của văn kiện đại hội và bầu cấp ủy, bí th... Chi tiết