Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp
Đến dự có đồng chí Huỳnh Thị Thanh Bay - Ủy Viên thường vụ, trưởng ban tổ chức Quận ủy cùng các đồng chí đại diện các Ban Đảng Quận ủy. Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại... Chi tiết
Trong 6 tháng đầu năm 2012, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp đã đoàn kết, lãnh đạo tố chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể và công tác vận động cán bộ, nhân viê... Chi tiết