Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp

Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo công ty và Người lao động - Diễn đàn dân chủ vì lợi ích của người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

[ Ngày đưa tin: 16-10-2013 ]

(Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp)

Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp và kế hoạch công tác năm 2013, ngày 19/9/2013, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận Gò Vấp đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo công ty và người lao động. Đây là một hoạt động thường niên của đơn vị nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động cũng như kịp thời điều chỉnh những tồn tại vướng mắc trong công tác điều hành quản lý doanh nghiệp.

Tham dự hội nghị đối thoại có các đồng chí trong Hội đồng thành viên, các đồng chí trong Ban giám đốc, Kiểm soát viên, BCH Công đoàn và hơn 100 đại biểu đại diện cho 556 người lao động đến tham dự.

Sau khi nghe lãnh đạo công ty báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị, người lao động đã có buổi đối thoại trực tiếp về một số vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động. Có 15 ý kiến được đưa ra thảo luận xoay quanh các nội dung như: thỏa ước lao động tập thể; quy chế chi tiêu nội bộ; công tác An toàn vệ sinh lao động, phương tiện bảo hộ lao động; công tác về tiền lương, tiền thưởng; chế độ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; chế độ nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, … trong đó nhấn mạnh việc tăng thu nhập của người lao động khi giá cả tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người công nhân.

Phần đối thoại diễn ra trong không khí sôi nổi, các ý kiến chính đáng đều được lãnh đạo công ty ghi nhận và sẽ có kế hoạch thực hiện với tất cả tinh thần trách nhiệm, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Tại hội nghị, ông Đỗ Anh Khang - Giám đốc công ty đại diện cho lãnh đạo đơn vị đã trả lời tất cả các nội dung được nêu ra. Riêng vấn đề tăng thu nhập, trong thời gian tới công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2 nhằm tinh gọn bộ máy nhân sự, gia tăng tính hiệu quả, tiết giảm chi phí hoạt động, đồng thời kiến nghị với các cơ quan chức năng của Quận để trình UBND TP.HCM phê duyệt, pháp lý hóa khối lượng công việc thực tế trong hoạt động công ích. Bên cạnh đó, người lao động cần nâng cao tinh thần trách nhiệm; ý thức trong quá trình làm việc, vận hành và bảo quản tốt phương tiện, công cụ lao động; tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu;…

Một số hình ảnh tại hội nghị

Kết thúc hội nghị, hai bên đã đạt được sự nhất trí cao về các vấn đề được nêu ra, lãnh đạo công ty và người lao động đều có thái độ hợp tác, thiện chí, đây chính là cơ sở quan trọng cho việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tin mới hơn
Tập huấn công tác PCCC năm 2014 (Ngày đưa tin: 03-06-2014)
Tin đã đưa