Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp

Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2011-2013)

[ Ngày đưa tin: 03-06-2014 ]

Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/QU ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Quận ủy quận Gò Vấp về tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các gương điển hình tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sáng ngày 23/5/2014, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Chỉ thị nhằm đánh giá những mặt làm được, những mặt còn hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện, đồng thời rút ra kinh nghiệm giúp cho việc triển khai ngày càng sâu, sát hơn với tinh thần Chỉ thị.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị trên tinh thần “học tập và làm theo”, bước đầu đã có những kết quả khích lệ. Nhận thức của đảng viên về vai trò, trách nhiệm ngày càng sâu sắc và rõ rệt, tạo sự đoàn kết, phát huy tối đa sức mạnh của hệ thống chính trị tại đơn vị, tính dân chủ ngày càng phát huy mạnh mẽ, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng được khuyến khích, bước đầu đã góp phần ngăn chặn được tư tưởng tiêu cực, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, tạo được niềm tin của người lao động đối với chủ trương chính sách của Đảng – Nhà nước, thể hiện sự đồng tình ủng hộ đối với Ban lãnh đạo Công ty, chính vì vậy hàng năm Công ty đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đảng ủy đề ra.

Đại diện tập thể và các cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đại diện tập thể và các cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong “thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Bên cạnh mặt đã làm được, trong giai đoạn thực hiện tiếp theo, việc thực hiện Chỉ thị đòi hỏi cần được quán triệt sâu sắc hơn nữa, nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung của việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sớm khắc phục những vấn đề chưa phù hợp để bổ sung, điều chỉnh, khắc phục những mặt yếu kém, đề cao trách nhiệm lãnh đạo của Cấp ủy chi bộ, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, bên cạnh đó là phát huy sự sáng tạo, tính tự giác trong thực hiện cuộc vận động, tạo thành sức mạnh giúp triển khai sâu, rộng và có chất lượng.

Gắn chặt việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, quy hoạch nguồn cán bộ gắn với công tác đánh giá cán bộ, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có triển vọng; kiên quyết thay đổi những cán bộ kém năng lực, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ; xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm kỷ luật nhằm ngăn chặn những hành vi tiêu cực, tăng cường kiểm tra việc thực hiện, xây phải đi liền với chống, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng để việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống.
Tin mới hơn
Tin đã đưa