Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp

Tập huấn An toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2015

[ Ngày đưa tin: 16-06-2015 ]

Tiếp tục triển khai chương trình tập huấn An toàn vệ sinh lao động, phổ biến các kiến thức cơ bản nhằm giúp người lao động nhận biết, phòng tránh, cũng như xứ lý các tình huống phát sinh trong quá trình làm việc, trong tháng 5 năm 2015, Công đoàn công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp đã phối hợp với Phòng An toàn lao động – Sở lao động TP. HCM tổ chức 2 buổi tập huấn cho người lao động làm việc tại công ty.

Sở lao động Tập huấn an toàn vệ sinh lao động 2015

Nội dung tập huấn bao gồm các chính sách, pháp luật về An toàn lao động, vệ sinh lao động; Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở; Các yếu tố nguy hiểm, có hại và kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm việc, vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn; một số biện pháp xử lý tình huống, sơ cứu tai nạn lao động.

Công nhân lao động công ích Tập huấn an toàn vệ sinh lao động 2015

Công tác tập huấn an toàn vệ sinh lao động là một trong những hoạt động được Lãnh đạo, Công đoàn Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp đặc biệt quan tâm, tổ chức tập huấn định kỳ hàng năm.

Đợt này, công ty đã cấp 476 giấy chứng nhận cho viên chức quản lý, cán bộ làm công tác ATVSLĐ và người lao động nhằm tiếp tục duy trì nhận thức, đảm bảo an toàn, vệ sinh trong quá trình làm việc./.

Tin đã đưa