Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp

Ban lãnh đạo Công ty

Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Ban giám đốc và Kế toán trưởng:

STT Hình ảnh Họ và tên Chức vụ
1 Đ/c Võ Quang Sơn - Thành viên Hội đồng thành viên - Giám Đốc Đ/c Ngô Hệ Chính Chủ tịch Hội đồng thành viên
2 Đ/c Võ Quang Sơn - Thành viên Hội đồng thành viên - Giám Đốc Đ/c Võ Quang Sơn Thành viên Hội đồng thành viên

Giám Đốc
3 Đ/c Bùi Minh Quang - Phó Giám đốc Đ/c Bùi Minh Quang Thành viên Hội đồng thành viên
4 Đ/c Phan Xuân Thiện - Kế toán trưởng Đ/c Phan Xuân Thiện Phó Giám Đốc
5 Đ/c Nguyễn Hữu Huy - Phó Giám đốc Đ/c Nguyễn Hữu Huy Phó Giám Đốc
6 Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Giám Đốc Đ/c Đỗ Văn Mạnh Kiểm soát viên
7 Đ/c Lê Thành Tín - Trưởng phòng Kế toán Đ/c Lê Thành Tín Kế toán trưởng

Trưởng các đơn vị trực thuộc:

STT Hình ảnh Họ và tên Chức vụ
1 Đ/c Vũ Đức Hinh - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Đ/c Vũ Đức Hinh Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự
2 Đ/c Nguyễn Long Hoàng Vinh - Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh Đ/c Nguyễn Long Hoàng Vinh Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh
3 Đ/c Nguyễn Ngọc Thụy - Trưởng phòng Kỹ thuật Đ/c Nguyễn Ngọc Thụy Trưởng phòng Kỹ thuật
4 Đ/c Đỗ Khánh Ninh - Đội trưởng Đội môi trường đô thị Đ/c Đỗ Khánh Ninh Đội trưởng Đội môi trường đô thị
5 Đ/c Lê Đình Tuấn - Đội trưởng Đội vệ sinh đô thị Đ/c Lê Đình Tuấn Đội trưởng Đội vệ sinh đô thị
6 Đ/c Hà Minh Hóa - Đội trưởng Đội vận chuyển Đ/c Hà Minh Hóa Đội trưởng Đội vận chuyển
7 Đ/c Lê Văn Thơm - Trưởng ban quản lý Công viên Làng Hoa Gò Vấp Đ/c Lê Văn Thơm Trưởng ban quản lý Công viên Làng Hoa Gò Vấp
8 Đ/c Phạm Sỹ Thiệu - Trưởng ban quản lý Nhà tang lễ Gò Vấp Đ/c Phạm Sỹ Thiệu Trưởng ban quản lý Nhà tang lễ Gò Vấp
9 Đ/c Ngô Thanh Tùng - Đội trưởng Đội quản lý nhà Đ/c Ngô Thanh Tùng Đội trưởng Đội quản lý nhà

Khối Đoàn thể:

STT Hình ảnh Họ và tên Chức vụ
1 Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đ/c Đỗ Văn Mạnh Chủ tịch Hội cựu chiến binh
2 Đ/c Đặng Thị Ngọc Điệp - Chủ tịch Công đoàn Đ/c Đặng Thị Ngọc Điệp Chủ tịch Công đoàn
3 Đ/c Vi Văn Đức - Bí thư Đoàn cơ sở Đ/c Vi Văn Đức Bí thư Đoàn cơ sở
4 Đ/c Trần Dưỡng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Đ/c Trần Dưỡng Chủ tịch Hội chữ thập đỏ

 

Thông tin khác