Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp

Tháo dỡ công trình, vận chuyển xà bần

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp nhận thi công tháo dỡ các công trình, vận chuyển xà bần chuẩn bị mặt bằng phục vụ công tác xây dựng các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, thoát nước,...

Một số hình ảnh hoạt động:

Tháo dỡ và dọn dẹp, chuẩn bị mặt bằng xây dựng

Vận chuyển đất, cát,  bùn, xà bần phục vụ các dự án xây dựng

Hoạt động khác