Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp

Duy tu hệ thống thoát nước

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp thực hiện duy tu hệ thống thoát nước tại các công trình dân dụng, công trình hạ tầng, công trình công nghiệp.

Hệ thống thoát nước hoạt động không tốt ảnh hưởng đến an toàn giao thông và vệ sinh môi trường

Sự xuống cấp của các công trình thoát nước

Công việc duy tu diễn ra thường xuyên

Nạo vét cống, hầm ga, mương hở, thay nắp hố ga

Hoạt động khác