Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp

Hội nghị tuyên truyền Cổ phần hóa doanh nghiệp

[ Ngày đưa tin: 13-12-2016 ]

Ngày 10 tháng 12 nằm 2016, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp đã phối hợp với Sở Lao động thương binh và xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức đợt 1 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về chế độ, chính sách, quy trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp cho người lao động tại công ty.

Tại hội nghị, Ông Nguyễn Tất Năm – Trưởng phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công thuộc Sở Lao động Thương binh và xã hội TP. Hồ Chí Minh đã trình bày các nội dung liên quan đến Cổ phần hóa doanh nghiệp, đồng thời giải đáp các thắc mắc của người lao động liên quan đến quy trình Cổ phần hóa, xử lý tài chính khi Cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp, việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ Cổ phần hóa, chính sách đối với doanh nghiệp và người lao động khi cổ phần hóa, chính sách đối với lao động dôi dư, quyền và nghĩa vụ của Người lao động khi tiến hành Cổ phần hóa…

Hội nghị tuyên truyền được chia thành 2 đợt, phổ biến và giải đáp các nội dung liên quan đến Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp đến toàn thể Viên chức quản lý và người lao động tại công ty, kế hoạch tuyên truyền diễn ra vào 2 ngày, dự kiến hoàn tất trong ngày 24 tháng 12 năm 2016.

Tin mới hơn
Tin đã đưa