Trang chủ
Giới thiệu
Sản xuất kinh doanh
Tin tức
Liên hệ
Tìm kiếm
Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp

Thông báo đấu giá Xe ô tô du lịch hiệu Toyota Corolla (Ngày đưa tin: 02-01-2020)

Bên có TSĐG: Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp (Cigova); ĐC: 179A Dương Quảng Hàm, P. 5, Q. Gò Vấp; Tên tài sản: Xe ô tô du lịch hiệu Toyota Corolla đã hết khấu hao; Nơi có tài sản đấu giá: 179A Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM; Thời gian và địa... Chi tiết

Công văn đăng báo và thông tin đăng báo đấu giá tài sản: xe ô tô du lịch Toyota (Ngày đưa tin: 25-11-2019)

Xe ô tô du lịch hiệu Toyota Corolla đã hết khấu hao; Nơi có tài sản đấu giá: 179A Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM; Thời gian và địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 02/12/2019 đến ngày 03/12/2019 tại nơi có tài sản; GKĐ: 184.000.000 đồn... Chi tiết

Công văn đăng báo và thông tin đăng báo đấu giá tài sản: xe ép rác (Ngày đưa tin: 25-11-2019)

Lô 03 xe ép rác hết niên hạn sử dụng năm 2018 (Bán nguyên lô); Nơi có tài sản đấu giá: 59/9 Phạm Văn Chiêu, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh; Thời gian và địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 02/12/2019 đến ngày 03/12/2019 tại nơi có t&... Chi tiết

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá (Ngày đưa tin: 13-11-2019)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tiến hành bán thanh lý tài sản cố định... Chi tiết

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 (Ngày đưa tin: 31-07-2019)

Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019... Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán) (Ngày đưa tin: 27-02-2019)

Báo cáo của Ban Giám đốc; Báo cáo Kiểm toán độc lập; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2018... Chi tiết

Báo cáo Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2017 (Ngày đưa tin: 11-04-2018)

Thông tin công khai Báo cáo Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2017... Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán) (Ngày đưa tin: 11-04-2018)

Thông tin công khai Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán) Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp... Chi tiết

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 (Ngày đưa tin: 10-08-2017)

Thông tin công khai Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp... Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán) (Ngày đưa tin: 14-02-2017)

Báo cáo của Ban Giám đốc; Báo cáo Kiểm toán độc lập; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV DVCI Gò Vấp... Chi tiết
Lên đầu trang