Trang chủ
Giới thiệu
Sản xuất kinh doanh
Tin tức
Liên hệ
Tìm kiếm
Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp

Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo công ty: Hội đồng thành viên, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng các đoàn thể của công ty

STT Hình ảnh Họ và tên Chức vụ
1 Đ/c Võ Quang Sơn - Thành viên Hội đồng thành viên - Giám Đốc Ông Ngô Hệ Chính Chủ tịch Hội đồng thành viên
2 Đ/c Võ Quang Sơn - Thành viên Hội đồng thành viên - Giám Đốc Ông Võ Quang Sơn Thành viên Hội đồng thành viên

Giám Đốc
3 Đ/c Bùi Minh Quang - Phó Giám đốc Ông Bùi Minh Quang Thành viên Hội đồng thành viên
4 Đ/c Phan Xuân Thiện - Kế toán trưởng Ông Phan Xuân Thiện Phó Giám Đốc
5 Đ/c Nguyễn Ngọc Thụy - Trưởng phòng Kỹ thuật Ông Nguyễn Ngọc Thụy Phó Giám Đốc
6 Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Giám Đốc Ông Đỗ Văn Mạnh Kiểm soát viên
7 Đ/c Lê Thành Tín - Trưởng phòng Kế toán Ông Lê Thành Tín Kế toán trưởng

Trưởng các đơn vị trực thuộc:

STT Hình ảnh Họ và tên Chức vụ
1 Đ/c Vũ Đức Hinh - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Ông Vũ Đức Hinh Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự
2 Đ/c Nguyễn Long Hoàng Vinh - Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh Ông Nguyễn Long Hoàng Vinh Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh
3 Đ/c Ngô Thanh Tùng - Đội trưởng Đội quản lý nhà Ông Ngô Thanh Tùng Trưởng phòng Tư vấn Dịch vụ công ích Gò Vấp
4 Đ/c Phạm Văn Hoài - Đội trưởng Đội Môi trường đô thị Ông Phạm Văn Hoài Đội trưởng Đội môi trường đô thị
5 Đ/c Lê Đình Tuấn - Đội trưởng Đội vệ sinh đô thị Ông Lê Đình Tuấn Đội trưởng Đội vệ sinh đô thị
6 Đ/c Hà Minh Hóa - Đội trưởng Đội vận chuyển Ông Hà Minh Hóa Đội trưởng Đội vận chuyển

Khối Đoàn thể:

STT Hình ảnh Họ và tên Chức vụ
1 Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ông Đỗ Văn Mạnh Chủ tịch Hội cựu chiến binh
2 Đ/c Lê Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Công đoàn Bà Lê Thị Thanh Thủy Chủ tịch Công đoàn
3 Đ/c Vi Văn Đức - Bí thư Đoàn cơ sở Ông Phạm Nguyễn Tiến Giang Bí thư Đoàn cơ sở
4 Đ/c Trần Dưỡng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Ông Trần Dưỡng Chủ tịch Hội chữ thập đỏ

 

 Tags

lãnh đạo công ích

hội đồng thành viên

ban giám đốc

kiểm soát viên

kế toán trưởng

trưởng các đơn vị trực thuộc

trưởng các đoàn thể công ty

Thông tin khác
Lên đầu trang