Trang chủ
Giới thiệu
Sản xuất kinh doanh
Tin tức
Liên hệ
Tìm kiếm
Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp

Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo công ty: Hội đồng thành viên, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng các đoàn thể của công ty

STT Hình ảnh Họ và tên Chức vụ
1 Ông Ngô Hệ Chính - Chủ tịch Hội đồng thành viên Ông Ngô Hệ Chính Chủ tịch Hội đồng thành viên
2 Ông Võ Quang Sơn - Thành viên Hội đồng thành viên - Giám Đốc Ông Võ Quang Sơn Thành viên Hội đồng thành viên

Giám Đốc
3 Ông Bùi Minh Quang - Thành viên Hội đồng thành viên Ông Bùi Minh Quang Thành viên Hội đồng thành viên
4 Ông Phan Xuân Thiện - Phó Giám đốc Ông Phan Xuân Thiện Phó Giám Đốc
5 Ông Nguyễn Ngọc Thụy - Phó Giám đốc Ông Nguyễn Ngọc Thụy Phó Giám Đốc
6 Ông Đỗ Văn Mạnh - Kiểm soát viên Ông Đỗ Văn Mạnh Kiểm soát viên
7 Ông Lê Thành Tín - Kế toán trưởng Ông Lê Thành Tín Kế toán trưởng

Trưởng các đơn vị trực thuộc:

STT Hình ảnh Họ và tên Chức vụ
1 Bà Lê Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Công đoàn Bà Lê Thị Thanh Thủy Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự
2 Ông Nguyễn Long Hoàng Vinh - Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh Ông Nguyễn Long Hoàng Vinh Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh
3 Ông Ngô Thanh Tùng - Trưởng phòng Tư vấn dịch vụ công ích Gò Vấp Ông Ngô Thanh Tùng Trưởng phòng Tư vấn Dịch vụ công ích Gò Vấp
4 Ông Phạm Văn Hoài - Đội trưởng Đội Môi trường đô thị Ông Phạm Văn Hoài Đội trưởng Đội môi trường đô thị
5 Ông Lê Đình Tuấn - Đội trưởng Đội vệ sinh đô thị Ông Lê Đình Tuấn Đội trưởng Đội vệ sinh đô thị
6 Ông Hà Minh Hóa - Đội trưởng Đội vận chuyển Ông Hà Minh Hóa Đội trưởng Đội vận chuyển

Khối Đoàn thể:

STT Hình ảnh Họ và tên Chức vụ
1 Ông Đỗ Văn Mạnh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ông Đỗ Văn Mạnh Chủ tịch Hội cựu chiến binh
2 Bà Lê Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Công đoàn Bà Lê Thị Thanh Thủy Chủ tịch Công đoàn
3 Ông Phạm Nguyễn Tiến Giang - Bí thư Đoàn cơ sở Ông Phạm Nguyễn Tiến Giang Bí thư Đoàn cơ sở
4 Ông Trần Dưỡng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Ông Trần Dưỡng Chủ tịch Hội chữ thập đỏ

 

 Tags

Lãnh đạo công ích

hội đồng thành viên

ban giám đốc

kiểm soát viên

kế toán trưởng

trưởng các đơn vị trực thuộc

trưởng các đoàn thể công ty

Thông tin khác
Lên đầu trang