Trang chủ
Giới thiệu
Sản xuất kinh doanh
Tin tức
Liên hệ
Tìm kiếm
Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp

Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) [04-05-2022]

Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) bao gồm: Báo cáo của Ban Giám đốc, báo cáo kiểm toán độc lập, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.... Chi tiết

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 [29-07-2021]

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp công khai thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2021... Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) [02-02-2021]

Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) bao gồm: Báo cáo của Ban Giám đốc, báo cáo kiểm toán độc lập, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.... Chi tiết

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 [29-07-2020]

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp công khai thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2020... Chi tiết

Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá [19-06-2020]

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp – Bên có tài sản thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với các nội dung sau... Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán) [07-05-2020]

Báo cáo của Ban Giám đốc, báo cáo kiểm toán độc lập, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính... Chi tiết

Thông báo Đấu giá tài sản xe ép rác hết niên hạn sử dụng [29-04-2020]

Tài sản đấu giá: 01 xe ép rác biển số 51D - 169.80 - Loại xe: chuyên dùng (chở rác) ; - Hiệu xe: ASIA - Nước sản xuất Hàn Quốc; Năm sản xuất: 1994 - Năm hết niên hạn sử dụng: 2019 - Giá khởi điểm: 95.000.000 đồng... Chi tiết
Lên đầu trang