Trang chủ
Giới thiệu
Sản xuất kinh doanh
Tin tức
Liên hệ
Tìm kiếm
Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 [08-08-2016]

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016... Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2015 [01-04-2016]

Báo cáo tài chính năm 2015, ý kiến Kiểm toán... Chi tiết

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2015 [31-03-2016]

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2015... Chi tiết

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 [04-08-2015]

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015... Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2014 [12-03-2015]

Công khai Báo cáo tài chính năm 2014 và Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014... Chi tiết

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 [04-08-2014]

Các thông tin về hiệu quả tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ, các thông tin về quản trị, thông tin về lao động tiền lương... Chi tiết

Quy chế công bố thông tin hoạt động Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp [04-08-2014]

Căn cứ Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu... Chi tiết
Lên đầu trang