Trang chủ
Giới thiệu
Sản xuất kinh doanh
Tin tức
Liên hệ
Tìm kiếm
Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp

Giới thiệu

Sản xuất kinh doanh

Thông tin

Bản đồ khu vực công ty

Bản đồ khu vực công ty

Trụ sở và các đơn vị trực thuộc

Trụ sở chính - 179A Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp

Trụ sở chính - 179A Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp

Xí nghiệp Xây dựng đô thị - 22A Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp

Phòng Tư vấn Dịch vụ công ích Gò Vấp tại số 340 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp

Xưởng cơ khí và sửa chữa xe cơ giới - 182 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp

Xưởng cơ khí và sửa chữa xe cơ giới

Công viên Làng Hoa Gò Vấp - 01 đường Cây Trâm, phường 8, quận Gò Vấp

Công viên Làng Hoa Gò Vấp - 01 đường Cây Trâm, phường 8, quận Gò Vấp

Khu văn phòng làm việc các đơn vị trực thuộc và bãi xe công ty - 179A Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp

Khu văn phòng làm việc các đơn vị trực thuộc và bãi xe công ty - 179A Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp

Nhà tang lễ quận Gò Vấp - 2A đường số 11, phường 11, quận Gò Vấp

Nhà tang lễ quận Gò Vấp - 2A đường Nguyễn Văn Khối, phường 11, Quận Gò Vấp
Điện thoại: (028) 3535 2366 (trực 24/24)

 Tags

179A

Dương Quảng Hàm

phường 5

quận Gò Vấp

Xí nghiệp xây dựng đô thị

22A

Quang Trung

phường 10

Xưởng cơ khí và sửa chữa xe cơ giới

182 Dương Quảng Hàm

Công viên Làng Hoa Gò Vấp

01 đường

Thông tin khác
Lên đầu trang