Trang chủ
Giới thiệu
Sản xuất kinh doanh
Tin tức
Liên hệ
Tìm kiếm
Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp

Báo cáo Tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) [16-02-2023]

Báo cáo Tài chính năm 2022 (đã kiểm toán)  ... Chi tiết

Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức đối với Người quản lý; Trưởng, phó đơn vị và tuyển dụng lao động [24-10-2022]

Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức đối với Người quản lý; Trưởng, phó đơn vị và tuyển dụng lao động... Chi tiết

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2022 [22-08-2022]

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2022... Chi tiết

Báo cáo mục tiêu tổng quát và Kế hoạch SXKD 2022 [22-08-2022]

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp Báo cáo mục tiêu tổng quát và Kế hoạch SXKD 2022... Chi tiết

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2021 [22-08-2022]

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2021... Chi tiết

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm XH năm 2021 [22-08-2022]

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm XH năm 2021... Chi tiết

Báo cáo kết quả thực hiện KHSXKD 2021 [22-08-2022]

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp công khai Báo cáo kết quả thực hiện KHSXKD 2021... Chi tiết
Lên đầu trang