Trang chủ
Giới thiệu
Sản xuất kinh doanh
Tin tức
Liên hệ
Tìm kiếm
Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp

Báo cáo tiền lương của người lao động, tiền lương thù lao của người quản lý công ty năm 2023. [14-05-2024]

Báo cáo tiền lương của người lao động, tiền lương thù lao của người quản lý công ty năm 2023... Chi tiết

Báo cáo mục tiêu tổng quát và Kế hoạch SXKD 2023 [21-02-2024]

Báo cáo mục tiêu tổng quát và Kế hoạch SXKD 2023... Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) [01-02-2024]

Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán)... Chi tiết

Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp [25-01-2024]

Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí minh về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp.... Chi tiết

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức DN 06 tháng năm 2023 [03-08-2023]

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức DN 06 tháng năm 2023... Chi tiết

Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2023 [28-07-2023]

Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2023... Chi tiết

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2022 [27-06-2023]

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức DN năm 2022... Chi tiết
Lên đầu trang