Trang chủ
Giới thiệu
Sản xuất kinh doanh
Tin tức
Liên hệ
Tìm kiếm
Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp

Sơ đồ tổ chức

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp có cơ cấu tổ chức như sau:

- UBND TP. Hồ Chí Minh là cơ quan đại diện chủ sở hữu;

- Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Giám đốc và các Phó Giám đốc;

- Các đơn vị chuyên môn trực thuộc: Phòng Hành chính - Nhân sự, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Phòng Tư vấn Dịch vụ công ích Gò Vấp, Đội Môi trường đô thị, Đội Vệ sinh đô thị, Đội Vận chuyển;

- Đảng và các tổ chức Đoàn thể.

 

Sơ đồ Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận Gò Vấp

Sơ đồ Đảng bộ Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận Gò Vấp

 

 Tags

UBND TP.HCM

Hội đồng thành viên

Giám đốc và các Phó Giám đốc

Kiểm soát viên

Đội Môi trường đô thị

Đội Vệ sinh đô thị

Đội Vận chuyển

Phòng Hành chính

Phòng Kế toán

Phòng Kế hoạch

Thông tin khác
Lên đầu trang