Trang chủ
Giới thiệu
Sản xuất kinh doanh
Tin tức
Liên hệ
Tìm kiếm
Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp

V/v thanh lý hợp đồng thu gom và vận chuyển chất thải rắn y tế với các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn quận Gò Vấp do Công ty Dịch vụ công ích quận đang thực hiện thu gom

[ 08/06/2018 ]

Kính gửi:  429 cơ sở y tế do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích ký hợp đồng năm 2018 (theo danh sách đính kèm).

Trong những năm vừa qua, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp thu gom rác y tế từ các cơ sở y tế tư nhân nhỏ lẻ (gọi tắt là cơ sở y tế) trên địa bàn quận bằng xe hai bánh, sau đó bàn giao lại cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM thực hiện vận chuyển, xử lý. Số lượng cơ sở y tế đã ký hợp đồng và thực hiện thu gom đến thời điểm hiện tại là: 429 hợp đồng (theo danh sách đính kèm).

Nay căn cứ các cơ sở pháp lý như sau:

Quyết định số 6279/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế nguy hại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Công văn 1569/STNMT-CTR ngày 08/02/2018 của Sở tài nguyên và Môi trường Thành phố về việc triển khai Quyết định 6279/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 về Kế hoạch thu gom, vận chuyển xử lý chất thải y tế nguy hại;

Công văn số 463/CV-MTĐT ngày 10/5/2018 của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM về việc tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại lây nhiễm của cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn quận huyện;

Công văn số 485/CV-MTĐT ngày 17/5/2018 của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại lây nhiễm của cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn quận, huyện;

Công văn số 495/MTĐT-KHTH ngày 22/5/2018 của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM về việc triển khai Quyết định số 6279/QĐ-UBND về Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại;

Biên bản làm việc ngày 24/5/2018 giữa Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp về việc bàn giao công tác thu gom rác y tế trên địa bàn quận Gò Vấp.

Từ ngày 01/6/2018, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp không còn chức năng và thẩm quyền để ký hợp đồng thu gom và vận chuyển chất thải rắn y tế với các cơ sở y tế như hiện nay.

Với lý do trên, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp thông báo đến các cơ sở y tế như sau:

1. Các hợp đồng thu gom vận chuyển và vận chuyển chất thải rắn y tế đã ký giữa Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp sẽ được chấm dứt vào ngày 31/5/2018. Đề nghị các cơ sở y tế liên hệ với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp để tiến hành thanh lý hợp đồng và nhận lại khoản phí thu gom còn thừa (nếu có) đã đóng cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp theo hợp đồng đã ký, thời hạn chậm nhất để hoàn tất việc thanh lý và nhận lại tiền thừa (nếu có) là hết ngày 30/6/2018.

- Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM sẽ ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại từ ngày 01/6/2018 đến hết ngày 31/12/2018 trên cơ sở danh sách hợp đồng thu gom rác y tế do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp đã ký và đang thực hiện.

- Trong thời gian thực hiện việc thanh lý hợp đồng đã ký với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp và ký hợp đồng mới với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM, nhằm đảm bảo quyền lợi của các cơ sở y tế đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp cũng như sự ổn định, liên tục trong công tác thu gom, vận chuyển chất thải y tế trên địa bàn quận; Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp sẽ phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM hỗ trợ thực hiện việc thu gom cho các cơ sở y tế như bình thường đến hết ngày 30/6/2018. Sau 30/6/2018, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp sẽ không chịu trách nhiệm việc thu gom và vận chuyển chất thải rắn y tế với các cơ sở y tế trên địa bàn quận mà bàn giao toàn bộ địa bàn cho Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị thực hiện.

2. Đề nghị các cơ sở y tế liên hệ với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM, địa chỉ: 42-44 đường Võ Thị Sáu, P. Tân Định, quận 1, TP.HCM để được hướng dẫn thực hiện việc ký mới hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại.

* Thông tin  liên hệ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM:

1/ Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM – điện thoại: 0918039338.

2/ Ông Nguyễn Tăng Hải – Chức vụ: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM – điện thoại: 0903606468.

3/ Ông Nguyễn Hữu Lộc – Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Dịch vụ Môi trường - Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM – điện thoại: 01277868668.

4/ Ông Hà Trần Hiền Đức – Chức vụ: Phó Giám đốc Chi nhánh Dịch vụ Môi trường - Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM – điện thoại: 0903.719596

Tải file:

1. Thông báo số 35/TB-DVCI ngày 24/5/2018 v/v thanh lý hợp đồng thu gom và vận chuyển chất thải rắn y tế với các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn quận Gò Vấp do Công ty Dịch vụ công ích quận đang thực hiện thu gom;

2. Công văn số 2845/UBND-TNMT ngày 07/6/2018 của UBND quận Gò Vấp về việc triển khai kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn quận Gò Vấp.

 Tags

rac y tế

thu gom rác y tế

vận chuyển rác y tế

 Share
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Lên đầu trang