Trang chủ
Giới thiệu
Sản xuất kinh doanh
Tin tức
Liên hệ
Tìm kiếm
Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp

Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán)

[ 07/05/2020 ]

Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán) bao gồm:  Báo cáo của Ban Giám đốc, báo cáo kiểm toán độc lập, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận Gò Vấp là Công ty TNHH được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301448324 ngày 24 tháng 08 năm 2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ...

Tải file đầy đủ: Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

 Tags

công khai thông tin

công khai tài chính

báo cáo tài chính năm

 Share
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Lên đầu trang