Trang chủ
Giới thiệu
Sản xuất kinh doanh
Tin tức
Liên hệ
Tìm kiếm
Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp Báo cáo mục tiêu tổng quát và Kế hoạch SXKD 2022... Chi tiết
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2021... Chi tiết
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm XH năm 2021... Chi tiết
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp công khai Báo cáo kết quả thực hiện KHSXKD 2021... Chi tiết
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp công khai thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2022... Chi tiết
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng hoản thiện kỹ năng bảo dưỡng hệ thốbng thoát nước đô thị, quản lý các dịch vụ đô thị... Chi tiết
Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 08/4/2022 của Đảng ủy Công ty về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, trong ba ngày 19, 20 và 24/5/2022, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ công ty đã lần lượt long trọng tổ chức Đại hội nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-20... Chi tiết
Lên đầu trang