Trang chủ
Giới thiệu
Sản xuất kinh doanh
Tin tức
Liên hệ
Tìm kiếm
Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Kính gửi: Các tổ chức bán đấu giá

Căn cứ điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Căn cứ Công văn số 3748/UBND-TM ngày 13/9/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thanh lý tài sản cố định phục vụ cho hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích của các Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận – huyện;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-DVCI-HĐTV ngày 18/6/2020 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định phục vụ hoạt động cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp;

Căn cứ Biên bản họp ngày 20/7/2020 của Hội đồng thanh lý tài sản Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp về việc đề xuất giá khởi điểm bán thanh lý gồm 02 xe tải ben biển số 51C-076.73 và 51C-162.00 đã hết khấu hao.

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-HĐTV-DVCI ngày 22/7/2020 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp về việc phê duyệt giá khởi điểm của tài sản cố định bán thanh lý gồm 02 xe tải ben biển số 51C-076.73 và 51C-162.00 đã hết khấu hao

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp – Bên có tài sản thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với các nội dung sau:

  1. Thông tin tài sản bán đấu giá: Lô hàng gồm 02 xe tải ben biển số 51C- 076.73 và 51C-162.00 đã hết khấu hao.

STT

Tên tài sản

Thông tin tài sản

Nguyên giá (ĐVT: đồng)

Giá trị còn lại (ĐVT: đồng)

Giá khởi điểm (ĐVT: đồng)

1

Xe tải ben BS

51C- 076.73

Loại xe:  ô tô tải

Hiệu xe: THACO FD099

Biển số:  51C- 076.73

Năm sản xuất: 2011

Nước sản xuất: Việt Nam

Số máy: QC480ZLQ*Q101202466D*

Số khung: RNHFD10PZBC074658

Khối lượng bản thân: 2015kg

Kích thước bao: 4,310x1,630x2,210 m

Kích thước thùng: 2,280x1,470x1,030m

Chiều dài cơ sở: 2,300m

Năm sản xuất: 2011

Năm đưa vào sử dụng: 2011

Năm hết niên hạn sử dụng: 2036

210.590.637

0

39.000.000

 

2

Xe tải ben BS

51C-162.00

Loại xe:  ô tô tải

Hiệu xe: THACO TD345-4WD

Biển số: 51C-162.00

Năm sản xuất: 2012

Nước sản xuất: Việt Nam

Số máy: 4100QBZ*U01533761A*

Số khung: RNHF345ACCC092549

Khối lượng bản thân: 5070kg

Kích thước bao: 5.685x2.170x2.580mm

Chiều dài cơ sở: 3.180mm

Năm sản xuất: 2012

Năm đưa vào sử dụng: 2012

Năm hết niên hạn sử dụng: 2037

385.928.819

0

56.000.000

Tổng

596.519.456

0

95.000.000

  1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Đáp ứng điểm a, b, c, d, đ khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản.
  2. Thời gian nộp hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo.
  3. Địa điểm nộp hồ sơ:
  • Hồ sơ gửi trực tiếp tại công ty hoặc gửi qua đường bưu điện theo thông tin:

+ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp;

+ 179A Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò vấp, TP. Hồ Chí Minh

  • Chi tiết liên hệ: 02839853218 - nhánh 110 gặp phòng KHKD.
  1. Các nội dung khác:
  • Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân;
  • Không hoàn trả lại hồ sơ đối với các hồ sơ không được Công ty lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

Tải file tại đây

 Tags

chọn tổ chức đấu giá

thanh lý tài sản

đấu giá công ích

 Share
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Lên đầu trang